План діяльності Вікторівської сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік

План діяльності Вікторівської сільської ради                                                                  з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік

 

№з/п

Вид регуляторного акту

Назва

Обгрунтування необхідності прийняття

Термін підготов

ки

Підрозділ, відповідаль

ний за підготовку

1.

Рішення сільської ради

Про встановлення                                                                   місцевих податків та зборів  на території                                                                 Вікторівської сільської ради на 2018 рік

Своєчасна робота по проведенню обліку та нарахування  розмірів орендної плати за землю юридичним і фізичним особам. З метою збільшення надходжень до бюджету

ІІ квартал

2017 року

Постійна комісія з питань планування бюджету, фінансів та податків

2.

Рішення сільської ради

Про затвердження Генерального плану села Вікторівка

Вирішення питання створення та використання резерву територій, призначених для містобудівних потреб, визначення режиму використання земель, охорони земель, охорони довкілля

ІІІ квартал 2017 року

Виконавчий комітет сільської ради

3.

Рішення сільської ради

Про встановлення батьківської плати за харчування у ДНЗ «Ялинка» на 2018 рік

З метою врегулювання механізму батьківської плати за харчування в ДНЗ «Ялинка».

ІV квартал

2017 року

Постійна комісія з питань планування бюджету, фінансів та податків

4.

Рішення сільської ради

Про затвердження  Положення про порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення та права їх оренди на конкурентних засадах на території Вікторівської сільської ради

Врегулювання земельних відносин, розвиток інфраструктури первинного ринку землі, створення прозорого механізму набуття права власності та права оренди земельних ділянок несільськогоспо-дарського призначення, розвиток конкурентних засад на ринку земель сільської ради, збільшен-ня надходжень та залучення додаткових коштів до місцевого бюджету

ІІІ квартал

2017 року

Постійна комісія з питань комунальної власності, соціально-економічного та культурного розвитку села, аграрної політики, земельних відносин, екології та  природних ресурсів

 

 

Секретар ради                                                            О.П.Мовчан