Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

                ЗАТВЕРДЖЕНО
                Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)
            ЗАТВЕРДЖЕНО 
            розпорядження сільського голови від 08.02.2019р  №8
             
            Вiкторiвська сiльська рада
            (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
             
             
Паспорт
                     
1.  ( 0100000 ) Вiкторiвська сiльська рада
  (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника )    
2.  ( 0110000 )  Вiкторiвська сiльська рада
  (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)    
3.  ( 0113242 )  ( 1090 ) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення    
                 
  (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)    
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –115000 гривень , у тому числі загального фонду – 115000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
"Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року № 254/96)
Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року № 2456-VI зі змінами та доповненнями, внесеними Законами України)
Закон України ""Про Державний бюджет на 2019 рік""
Закон України ""Про місцеве самоврядування в Україні"" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"" від 26.08.2014 № 836 зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України ""Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"" від 20.09.2017 № 793 зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України ""Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів "" від 27.09.2012 року № 1035
рішення сільської ради «Про сільський бюджет на 2019 рік» від 21.12.2018 року № 26-2/VII 
6. Мета бюджетної програми:  Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезаечення 
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
7. Завдання бюджетної програми:

з/п
Завдання
                     
                     
8. Напрями використання бюджетних коштів:
                    (грн.)

з/п
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього
1 2 3 4 5 6
                     
Усього 115 000 0 0 115 000
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
                    (грн.)
Найменування місцевої / регіональної програми  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4
Усього      
10. Результативні показники бюджетної програми: 

з/п
Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
  затрат            
  матеріальна допомога особам,які опинились в складних життєвих обставинах тис.грн     63200    
  одноразова  матеріальна допомога постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи,учасникам АТО, та інвалідів війни в Афганістані тис.грн     5000    
  вшанування  інвалідів , людей похилого віку, учасників бойових дій тис.грн     17300    
  на придбання путівок  для оздоровлення дітей пільгових категорій тис.грн     18000    
  відзначення державних  свят  ,заохочення за заслуги тис.грн     11500    
  Продукти            
  одноразова  матеріальна допомога постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи,учасникам АТО,, та інвалідів війни в Афганістані чол списки 20    
  матеріальна допомога особам,які опинилтсь в складних життєвих обставинах чол списки 33    
  одноразова  матеріальна допомога постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи,учасникам АТО, та інвалідів війни в Афганістані чол списки 15    
  на придбання путівок  для оздоровлення дітей пільгових категорій чол списки 4    
             
             
             
  Сільський голова     Нечеснюк  В.В  
          (підпис)   (ініціали та прізвище)