проект рішення "Про встановлення плати за землю на території Вікторівської сільської ради"

                                                                                                      

 

                                      ВІКТОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА                                         

                       МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                               ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від  _____________                            № _______

Про встановлення плати                                         

за землю на території

Вікторівської сільської ради

 

         Відповідно до статті 7, пункту 10.2 статті 10, пункту 12.3 статті 12, статей 269, 270, 271,273, 274, 277, 281-289 Податкового кодексу України, пункту 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                                            

сільська рада вирішила:

         1. Встановити на території Вікторівської сільської ради плату за землю.

         2. Затвердити Положення про порядок обчислення та сплати плати за землю на території Вікторівської сільської ради, що додається.

         3. Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року та підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Вікторівської сільської ради Маньківського району Черкаської області.

         4. Рішення сільської ради від 14.07.2017  № 16-1/VІІ «Про встановлення місцевих податків та  зборів на території Вікторівської сільської ради на 2018 рік», визнати таким, що втратило чинність.

         5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету, фінансів та податків (Кловак Г.В.).

Сільський голова                                                                  В.В.Нечеснюк

 

 

 

 

 


 

                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                    Рішення Вікторівської

                                                                                                                    сільської ради

                                                                                                                     від ____ №____

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обчислення та сплати плати за землю

на території Вікторівської сільської ради

 

1. Загальні положення

         1.1. Положення про порядок обчислення та сплати плати за землю (далі – Положення) визначає правові засади справляння плати за землю та її елементи у відповідності до Податкового кодексу України.

         1.2. Плата за землю входить до складу податку на майно, який належить до місцевих податків.

         1.3. Терміни, наведені у цьому Положенні, вживаються у значеннях, визначених у Податковому кодексі України.

         1.4. Норми цього Положення є обов’язковими для дотримання фізичними та юридичними особами – власниками земельних ділянок та землекористувачами, органами виконавчої влади, що реалізовують державну політику у сфері земельних відносин, а також суб‘єктами державної реєстрації прав та державними реєстраторами прав на нерухоме майно.

         1.5. Плата за землю справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

 

2. Платники земельного податку

         2.1. Платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі, чиї земельні ділянки розташовані на території  Вікторівської сільської ради.

         2.2. Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

 

3. Об’єкти оподаткування

         3.1. Об’єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 

4. База оподаткування земельним податком

         4.1. Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України або площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

         4.2. Рішення Вікторівської сільської ради щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється радою до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

         4.3. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у порядку, визначеному Податковим кодексом України.

 

5. Ставки земельного податку та податковий період

         5.1. Встановити ставки земельного податку згідно з додатком 1 до цього Положення.

         5.2. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

         5.3. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

6. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

         6.1. Від сплати податку звільняються:

         6.1.1. інваліди першої і другої групи;

         6.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

         6.1.3. пенсіонери (за віком);

         6.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

         6.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

         6.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб підпунктом 6.1. цього Положення, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

         6.2.1. для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

         6.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара;

         6.2.3. для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

         6.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

         6.2.5. для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

         6.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

         6.4. Якщо фізична особа, визначена у підпункті 6.1. цього Положення, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання або зміну земельної ділянки для застосування пільги. Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.

         6.5. Встановити пільги щодо сплати земельного податку для окремих категорій громадян згідно з додатком 2 до цього Положення.

 

7. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб

         7.1. Від сплати податку звільняються:

         7.1.1 дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури,  охорони здоров’я,   які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

          7.2. Встановити пільги щодо сплати земельного податку для окремих категорій юридичних осіб згідно з додатком 2 до цього Положення.

 

8. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню

земельним податком

         8.1. Не сплачується податок за:

         8.1.1. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування – землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

– паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

– майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100% акцій (часток, паїв) належить державі;

         8.1.2. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

         8.1.3. земельні ділянки кладовищ;

 

         8.1.4. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

 

9. Особливості користування пільгами по платі за землю

         9.1. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

         9.2. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території. Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

 

10. Порядок обчислення плати за землю та строки подання звітності

         Встановити, що обчислення сум податку здійснюється відповідно до вимог пунктів 286.1- 286.7 статті 286 Податкового кодексу України у наступному порядку:

         10.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру. Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

         10.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового

кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

         10.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

         10.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним. У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

         10.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.

         У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

         У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – фізичної особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

         Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, то контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

         10.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

– у рівних частинах – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

– пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

– пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

         За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

         10.7. Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 5 цього Положення за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи. Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

 

11. Строки та порядок сплати плати за землю

         11.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

         У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

         11.2. Облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки щороку до 1 травня.

         11.3. Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

         11.4. Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

         11.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

         11.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

         11.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

         11.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

 

12. Орендна плата

         12.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

         Землевпорядник Вікторівської сілсьької ради до 1 лютого подає контролюючому органу переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформує відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни. Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Договір оренди земель державної і комунальної власності укладається за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

         12.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

         12.3. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

         12.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем. Розмір орендної плати встановлюється з урахуванням вимог пункту 288.5. статті 288 Податкового кодексу України.

         12.5. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

         12.6. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог підпунктів 5.2.-5.3. та пункту 11 цього Положення.

 

13. Відповідальність за порушення податкового законодавства

та контроль відповідними органами

         13.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства України щодо справляння плати за землю на території Вікторівської сільської ради здійснюють відповідні контролюючі органи.

         13.2. За порушення податкового та іншого законодавства України при справлянні плати за землю, за неподання чи порушення порядку заповнення та термінів подання податкової декларації контролюючим органам, за недостовірність наданої інформації платники податку несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

 

 

Сільський голова                                                                           В.В.Нечеснюк

 

                                                                                                                                    Додаток 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          до Положення про порядок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            обчислення та сплати плати за землю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (п.п.5.1 п.5)    

                                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                     Рішення  Вікторівської сільської ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           від _________№ ______

                                                                                 СТАВКИ
                                                                     земельного податку1

                                       Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію
                                         з  01 січня  2019 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

71          71231    7123181001            Черкаська область, Маньківський район,                                                                                    село Вікторівка

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

p align="center" style="margin-left:-2.85pt;">код2

 

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

0,6

0,6

0,6

0,6

01.02

Для ведення фермерського господарства4

1,0

1,0

1,0

1,0

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

0,6

0,6

0,6

0,6

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

1,0

0,6

1,0

0,6

01.05

Для індивідуального садівництва4

0,0

0,6

0,0

0,6

01.06

Для колективного садівництва4

0,6

0,6

0,6

0,6

01.07

Для городництва4

0,0

0,6

0,0

0,6

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

3,0

1,0

3,0

1,0

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

0,0

0,0

0,0

0,0

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

0,0

0,0

0,0

0,0

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

1,0

1,0

1,0

1,0

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

3,0

х

5,0

х

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

3,0

1,0

5,0

1,0

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,0

1,0

1,0

1,0

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

0,1

0,1

х

х

02.02

Для колективного житлового будівництва4

0,1

0,1

х

х

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

0,1

0,1

х

х

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

0,1

0,1

х

х

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

0,5

0,5

х

х

02.06

Для колективного гаражного будівництва

0,5

0,5

х

х

02.07

Для іншої житлової забудови 

0,5

0,5

х

х

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,3

0,3

х

х

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

0,1

х

х

х

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

0,1

х

х

х

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

0,1

х

х

х

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

0,1

х

х

х

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

0,1

х

х

х

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

х

х

х

х

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

3,0

3,0

х

х

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

3,0

3,0

х

х

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

3,0

х

х

х

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

3,0

3,0

х

х

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

х

х

х

х

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

1,0

х

х

х

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

1,0

0,5

х

х

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

1,0

х

х

х

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

1,0

1,0

х

х

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,5

0,5

х

х

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

х

х

х

х

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

1,0

х

х

х

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

х

х

х

х

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

х

х

х

х

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

х

х

х

х

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

х

х

х

х

04.07

Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва

х

х

х

х

04.08

Для збереження та використання заказників

1,0

х

1,0

х

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

х

х

х

х

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

1,0

1,0

1,0

1,0

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

х

х

х

х

05

Землі іншого природоохоронного призначення

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

х

х

х

х

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

х

х

х

х

06.03

Для інших оздоровчих цілей

х

х

х

х

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

х

х

07

Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

1,0

1,0

1,0

1,0

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

1,0

1,0

1,0

1,0

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

1,0

0,5

1,0

0,5

07.04

Для колективного дачного будівництва 

1,0

х

1,0

х

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,0

1,0

1,0

1,0

08

Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

1,0

х

1,0

х

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

х

х

х

х

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

1,0

х

1,0

х

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,0

х

1,0

х

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

х

х

3,0

3,0

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

х

х

3,0

3,0

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

3,0

3,0

10

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

3,0

3,0

5,0

5,0

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

3,0

3,0

5,0

5,0

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

3,0

3,0

3,0

3,0

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

3,0

3,0

3,0

3,0

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

х

х

х

х

10.06

Для сінокосіння

х

х

1,0

1,0

10.07

Для рибогосподарських потреб

3,0

3,0

3,0

3,0

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

1,0

1,0

1,0

1,0

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

х

х

х

х

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

1,0

1,0

3,0

3,0

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

х

х

х

х

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,0

1,0

1,0

1,0

11

Землі промисловості

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

3,0

3,0

3,0

3,0

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

3,0

3,0

3,0

3,0

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

3,0

3,0

3,0

3,0

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

3,0

3,0

5,0

3,0

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,0

3,0

3,0

3,0

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

3,0

3,0

5,0

5,0

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 

х

х

х

х

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 

х

х

х

х

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

3,0

3,0

3,0

3,0

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

х

х

х

х

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

3,0

3,0

5,0

5,0

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

х

х

х

х

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

3,0

3,0

5,0

5,0

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

3,0

3,0

5,0

5,0

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,0

3,0

3,0

3,0

13

Землі зв’язку

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

3,0

3,0

5,0

5,0

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

3,0

3,0

3,0

3,0

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

3,0

3,0

5,0

5,0

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,0

3,0

5,0

3,0

14

Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

3,0

х

5

х

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

3,0

х

5,0

х

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,0

х

5,0

х

15

Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4

3,0

х

3,0

х

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4

х

х

х

х

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4

х

х

х

х

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ4

х

х

х

х

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4

х

х

х

х

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4

х

х

х

х

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4

3,0

х

3,0

х

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,0

х

3,0

х

16

Землі запасу

3,0/p>

3,0

3,0

3,0

17

Землі резервного фонду

3,0

3,0

3,0

3,0

18

Землі загального користування4

3,0

3,0

3,0

3,0

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,0

3,0

3,0

3,0

_____

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими додатками.

2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.

 

                                                                                                                                      Додаток 2
                                                                                                                                      до Положення про порядок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            обчислення та сплати плати за землю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (п.п.6.5 п.6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Рішення  Вікторівської  сільської ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           від ______________№ ______

                                                                       ПЕРЕЛІК
                                   пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
                                   відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
                                   кодексу України, із сплати земельного податку1
 

Пільги встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію
 з  01 січня 2019 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

  71                    71231              7123181001             Черкаська область, Маньківський район,

                                                                           село Вікторівка

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Органи місцевого самоврядування, інші установи та заклади, які повністю або частково утримуються за рахунок місцевого бюджету

 

100

__________

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.