Проект рішення "Про затвердження Положення про порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення та права їх оренди на конкурентних засадах на території Вікторівської сільської ра

                                                            ВІКТОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

                                                                     ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

від _______                                                  № ______

 

Про затвердження Положення про

порядок продажу земельних ділянок

несільськогосподарського призначення

та права їх оренди на конкурентних засадах

на території Вікторівської сільської ради» 

 

Відповідно до Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державний земельний кадастр», «Про землеустрій», «Про державну експертизу землевпорядної документації», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», «Про захист персональних даних», «Про оцінку земель», «Про оренду землі», з метою врегулювання земельних відносин, розвитку інфраструктури первинного ринку землі, створення прозорого механізму набуття права власності та права оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення, розвитку конкурентних засад на ринку земель сільської ради, збільшення надходжень та залучення додаткових коштів до місцевого бюджету,

                   сільська рада вирішила:

 

     1. Затвердити Положення про порядок продажу земельних ділянок

несільськогосподарського призначення та права їх оренди на конкурентних засадах на території Вікторівської сільської ради згідно додатку, що додається.

 

     2. Перелік земельних ділянок або прав оренди на них, які призначені для

продажу на земельних торгах, визначається сесією Вікторівської сільської ради шляхом прийняття відповідного рішення. До переліку земельних ділянок або прав оренди на них, які призначені для продажу на земельних торгах, можуть вноситись зміни та доповнення рішеннями Вікторівської сільської ради. 

 

         3. Переможці земельних торгів, питання сплати пайової участі у розвиток інфраструктури населених пунктів у зв’язку з будівництвом об’єкту будівництва вирішують згідно чинного законодавства та нормативно-правових актів.

 

      4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  комісію сільської ради з питань комунальної власності, соціально-економічного та культурного розвитку села, аграрної політики, земельних відносин, екології та  природних ресурсів (Фролов А.П.). 

   

 

   

 

Сільський голова                                                                          В.В.Нечеснюк

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рішення Вікторівської сільської ради

від " __ " ___________ 20__ року

№ __/VІІ

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення та права їх оренди
на конкурентних засадах на території  Вікторівської сільської ради 
 

         Положення про порядок продажу земельних ділянок або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на конкурентних засадах на території Вікторівської сільської (далі - Положення)  розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність», Закону України «Про оцінку земель», Бюджетного кодексу України, Закону України «Про державний бюджет на поточний рік», постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 року № 648 № «Про затвердження положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги», наказу Держкомзему України від 16.03.1999 року № 25 «Про затвердження положення про технічний паспорт земельної ділянки несільськогосподарського призначення», Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону від 05.07.2012 р., інших нормативно-правових актів з питань регулювання земельних відносин в Україні.

 

Визначення термінів

 
 Подані в цьому Положенні терміни для проведення продажу земельних ділянок та прав на них на конкурентних засадах вживаються у такому значенні:
Земельна ділянка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним розташуванням, з визначеними щодо неї правами.
Земельні торги - продаж чи надання в оренду на конкурентних засадах у формі аукціону земельних ділянок державної та комунальної власності суб'єктам підприємницької діяльності.
Аукціон з продажу земельної ділянки - форма прилюдного визначення набувача права власності на земельну ділянку, за якою це право визначається за тим із учасників, що запропонував найбільшу ціну за право власності на земельну ділянку.
Аукціон з продажу прав на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису) (далі - прав на земельну ділянку) - форма прилюдного визначення набувача права на земельну ділянку, за якою це право визначається за тим із учасників, що запропонував найбільшу ціну за право на земельну ділянку при встановленому Вікторівською сільською радою фіксованому розмірі плати, який не може бути менший мінімального розміру орендної плати та перевищувати максимальний розмір орендної плати за земельні ділянки комунальної власності згідно Закону України "Про оренду землі". Умови набуття права на земельні ділянки, встановлені Організатором до проведення земельних торгів не можуть змінюватися до набрання чинності договором купівлі-продажу земельної ділянки або прав на неї.
Організатор земельних торгів (аукціонів) - Вікторівська сільська рада, яка приймає рішення про продаж чи надання в оренду земельної ділянки.
Виконавець земельних торгів (аукціонів) - юридична особа, яка має підтверджуючі документи на право проведення робіт з продажу нерухомості. Земельний аукціон проводиться на підставі договору між організатором та виконавцем земельних торгів.
Ліцитатор - ведучий прилюдних торгів, який призначається виконавцем торгів. Ліцитатор повинен знати порядок і володіти технікою проведення торгів.
Інформування населення та інших зацікавлених осіб, у тому числі суб'єктів підприємницької діяльності - розміщення Вікторівською сільською радою в засобах масової інформації та мережі Інтернет офіційної інформації щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок.
Оголошення про земельні торги (аукціони) - опублікування в засобах масової інформації офіційної інформації про продаж чи надання в оренду земельних ділянок на земельних торгах у формі аукціону, яке здійснюється в порядку та строки, визначені статтею 137 Земельного кодексу України.
Лот - земельна ділянка несільськогосподарського призначення комунальної власності, у тому числі з розташованими на ній об'єктами нерухомого майна комунальної власності, або право на земельну ділянку, що виставляється для продажу на земельних торгах у формі аукціонів, якій надається свій номер під час проведення аукціону.
Вільні земельні ділянки – земельні ділянки несільськогосподарського призначення, не надані у власність чи користування, вільні від забудови та прав третіх осіб.
Об'єкт нерухомого майна (нерухоме майно, нерухомість) – земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці (будівля, споруда тощо), переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.
Оренда землі - це засноване на договорі строкове, платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.
Містобудівна документація - затверджені текстові і графічні матеріали, якими регулюється планування, забудова та інше використання територій (схема планування, генеральний план, детальний план територій, план червоних ліній, проект забудови території, проект розподілу території).
Комплексна забудова територій - засіб забезпечення громадських та приватних інтересів, спрямованих на попереднє проведення інженерної підготовки, спорудження зовнішніх інженерно-транспортних мереж, об'єктів соціальної сфери, житлових будинків, благоустрою території інших об'єктів містобудування.
Матеріали погодження місця розташування об'єкта - викопіювання з генерального плану або іншої містобудівної документації населеного пункту, копія плану земельної ділянки з нанесенням на ній варіантів розміщення об'єкта, інженерних мереж і споруд, під'їздів із зазначенням загальної площі, яку необхідно вилучити, складу угідь та умов відведення.
Технічні умови - визначення потреб і коштів, що їх повинні сплатити забудовники для компенсації навантажень на інженерну інфраструктуру населеного пункту або для оплати проведення додаткових інженерних комунікацій (електро-, газо-, водовідведення, каналізація, телефонні лінії, під'їзні дороги тощо).
Заявник - суб'єкт, який в установлений цим Положенням термін подав заяву (клопотання) про викуп земельної ділянки під об'єктом нерухомості чи участь в земельних торгах у формі аукціону.
Аукціонна комісія - орган, який утворюється організатором земельних торгів з метою вирішення питань, пов'язаних з підготовкою та проведенням земельних торгів з продажу земельних ділянок або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису).
Учасники земельних торгів (аукціону) - суб'єкти, які сплатили реєстраційний і гарантійний внесок, уклали із виконавцем аукціону угоду про умови участі в земельному аукціоні і можуть бути покупцями чи орендарями відповідно до чинного законодавства України.
Початкова ціна лота у разі продажу земельної ділянки - дорівнює її нормативній грошовій оцінці, обчисленій згідно прийнятого рішення сесії Вікторівської сільської ради на підставі довідки про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, наданої відділом Держгеокадастру в Маньківському районі Черкаської  області.
Початкова ціна лота у разі продажу прав на земельну ділянку - визначається на підставі звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, виконаної на замовлення організатора, суб'єктом господарювання, що має відповідну ліцензію на виконання цього виду робіт.
Реєстраційний внесок - внесок, який сплачує заявник за реєстрацію його як учасника аукціону. Розмір реєстраційного внеску визначається виконавцем торгів та розраховується виходячи з того, що він повинен покривати витрати, пов'язані з організацією земельних торгів. Максимальний розмір реєстраційного внеску не повинен перевищувати 0,5 розміру мінімальної заробітної плати на час публікації оголошення про проведення земельних торгів.
Гарантійний внесок - завдаток, який сплачує заявник, розмір якого встановлюється виконавцем аукціону за погодженням з його організатором, та не може перевищувати 10 відсотків стартової ціни продажу земельного лоту.
Переможець земельних торгів - учасник, який запропонував найвищу ціну чи розмір орендної плати.
Договір купівлі-продажу - договір, за яким продавець зобов'язується передати земельну ділянку у власність покупцеві або передати право на земельну ділянку із зобов'язанням подальшого укладення договору оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки на визначених умовах, а покупець зобов'язується прийняти земельну ділянку або прав на неї як нематеріальний актив і сплатити за нього певну грошову суму.

 

                                               1. Загальні положення

         Продаж земельних ділянок на конкурентних засадах:
          1.1 Земельні ділянки комунальної власності або права на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис), підлягають продажу на конкурентних засадах (земельні торги), крім випадків, встановлених Земельним кодексом України. 
Земельні торги проводяться у формі аукціону.

1.2 Положення визначає організаційно-правові засади і порядок проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок (які відповідно до Земельного кодексу знаходяться у розпорядженні Вікторівської сільської ради)  та права їх оренди громадянам і юридичним особам.

1.3 Об'єктом земельних торгів є земельні ділянки, розташовані в межах с.Вікторівка, розпорядження якими здійснює Вікторівська сільська  рада відповідно до пункту 12 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України, а саме:

- земельні ділянки, вільні від капітальної забудови, не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам, та на використання яких, відповідно до законодавства не встановлені обмеження (обтяження), що можуть бути перепонами для їх відчуження;
          - земельні ділянки, зайняті об'єктами комунальної власності територіальної громади Вікторівської сільської ради, що підлягають приватизації, не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам, та на використання яких, відповідно до законодавства не встановлені обмеження (обтяження), що можуть бути перепонами для їх відчуження;

- набуття права на земельні ділянки комунальної власності під тимчасовими спорудами, що не є об'єктами нерухомості, здійснюється виключно на конкурентних засадах.

 

1.4 Дія цього Положення не поширюється на:

- проведення земельних аукціонів у разі приватизації об'єктів незавершеного будівництва разом із земельними ділянками;

- відчуження земельних ділянок права приватної власності громадян та юридичних осіб шляхом проведення аукціону за рішенням суду;

- придбання земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомості, що перебувають у власності фізичних і юридичних осіб;

- придбання громадянами земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, ведення особистого селянського господарства, дачного і гаражного будівництва та садівництва.

1.5 Земельні торги – це врегульований нормами чинного земельного, цивільного законодавства, а також цим Положенням порядок продажу на конкурентних засадах суб’єктам підприємницької діяльності вільних від будівель і споруд земельних ділянок під забудову.

1.6 Земельні торги проводяться у формі аукціону.

1.7 Земельний аукціон – врегульований нормами чинного земельного кодексу та іншими законодавчими актами, а також цим Положенням конкурентний продаж земельних ділянок або права їх оренди, відповідно до якого право власності на земельну ділянку або право її оренди набуває той учасник земельних торгів, який запропонує найбільшу ціну за земельну ділянку відповідно до її цільового призначення.

Умови продажу, оголошені перед проведенням земельного аукціону, при укладанні договору купівлі-продажу земельної ділянки або договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки зміні не підлягають.

1.8 Об’єктами земельних торгів відповідно цього Положення є земельні ділянки державної і комунальної власності, які призначенні для продажу суб’єктам підприємницької діяльності під забудову відповідно до затвердженої у встановленому порядку планувальної документації.

1.9 Земельні ділянки, призначенні для продажу на земельних торгах, не повинні мати будь яких правових обмежень і мають бути вільними від прав третіх осіб на цю земельну ділянку.

Якщо земельна ділянка чи її частина, що належить юридичним або фізичним особам на праві постійного користування чи оренди, призначається відповідно до планувальної документації для забудови, то така ділянка чи її частина може бути продана через аукціон, якщо землекористувач чи орендар добровільно відмовляється від придбання такої ділянки у власність і в установленому законом порядку проведена процедура вилучення такої ділянки чи її частини або не сплив строк оренди земельної ділянки.

1.10 Суб’єктами земельних торгів є:

1.10.1 Продавець земельних ділянок – сільська рада, яка водночас виступає Замовником земельних торгів.

1.10.2 Покупці об'єктів земельних торгів (земельних лотів) - фізичні та юридичні особи, які сплатили реєстраційний та гарантійний внески, виконують вимоги цього Порядку і можуть бути покупцями земельних ділянок відповідно до законодавства України (далі - Покупці).

1.10.3 Організатор земельних торгів - визначений сільською радою її виконавчий орган, на який покладено координацію (організацію), забезпечення виконання та контроль за виконанням всього комплексу робіт з підготовки та проведення Оператором земельних торгів.

1.10.4 Оператор земельних торгів - суб'єкт підприємницької діяльності, який відповідно до законодавства має право займатися аукціонною діяльністю на ринку земель та залучений Організатором до підготовки і проведення земельних торгів. Оператор визначається на конкурентних засадах, після чого між ним та Організатором укладається відповідна угода (далі - Оператор).

Оператор земельних торгів, у тому числі ліцитатор, повинен відповідати кваліфікаційним та іншим умовам (вимогам), що встановлюються чинним законодавством до такого виду діяльності.

1.11 Підготовка та організація аукціонів проводиться в кілька етапів:                      - формування переліку земельних ділянок, які виносяться на аукціон;

- публікація офіційного інформаційного повідомлення про проведення     аукціону;

- подання заяв на участь в аукціоні фізичними та юридичними особами;

- розгляд заяв фізичних та юридичних осіб та перевірка надходження від них коштів   для участі в аукціоні;

- проведення аукціонних торгів;

- підбиття підсумків аукціону (визначення переможця);

- проведення розрахунків;

- оформлення права власності на земельну ділянку.

1.12 Земельні ділянки, що виставлені на продаж на земельних торгах, до закінчення земельних торгів не можуть передаватися в оренду під забудову, а також для інших цілей, якщо це може призвести до обтяження земельної ділянки чи іншого обмеження прав Покупця.

1.13 З метою оперативного вирішення питань, які виникають під час підготовки і проведення аукціону сільська рада утворює аукціонну комісію.

 

                                      2. Підготовка аукціону

2.1 Підготовка земельних торгів передбачає:

- формування переліку земельних ділянок, які виносяться на аукціон;

- затвердження сесією сільською ради відповідних переліків земельних ділянок, що підлягають продажу (або продажу права їх оренди)

- затвердження сесією сільської ради проектів відведення земельних ділянок,  нормативно грошової оцінки земельних ділянок, стартової ціни кожного земельного лоту, визначення розміру кроку для земельного аукціону;

- публікація інформаційного повідомлення про проведення земельного аукціону;

- подання заяв на участь в аукціоні;

- укладення угоди про умови участі в аукціоні.

2.2 Формування переліку земельних ділянок здійснює та передає на розгляд сільської ради організатор земельних торгів.

2.3 До затвердження радою переліку земельних ділянок має бути проведено попереднє погодження місця розташування об’єкта з визначенням містобудівних, екологічних, санітарних та інших вимог до використання земельної ділянки, що підлягає продажу на земельних торгах.

2.4 Внесені до Переліку земельні ділянки можуть бути виставлені на земельні торги лише після того, як будуть визначені межі таких ділянок у натурі (на місцевості) та закріплені межовими знаками.

2.5 На підставі рішення сільської ради про затвердження переліку земельних ділянок, оператор земельних торгів не пізніше як за 30 днів до проведення аукціону публікує в засобах масової інформації офіційне повідомлення про проведення земельного аукціону.

2.7 Офіційна інформація про виставлення земельних ділянок на земельний аукціон має включати такі відомості:

- місце знаходження земельних ділянок;

- цільове призначення земельних ділянок;

- стартову ціну;

- умови участі в аукціоні;

- суму гарантійного внеску;

- час та місце проведення аукціону;

- назву, адресу установи, прізвище та посаду, номер телефону особи,  в якої можна ознайомитись з документами на земельну ділянку.

2.8 Не пізніше 30 днів до початку аукціону організатор аукціону має розмістити на тих земельних ділянках, які пропонуються для продажу, рекламні щити з офіційною інформацією про земельні ділянки, запропоновані для продажу на аукціоні.

2.9 З моменту опублікування повідомлення оператор аукціону надає можливість особам, які бажають взяти участь в аукціоні, придбати за ціною, що встановлюється замовником, інформаційний пакет учасника аукціону та надає безплатні консультації з питань проведення аукціону.

2.10 Інформаційний пакет має включати:

- місцезнаходження, площу та межі  земельної ділянки;

- цільове призначення земельної ділянки;

- викопіювання з генплану, схему розміщення земельної ділянки;

- умови використання земельної ділянки;

- початкову ціну об’єкта аукціону;

- копії висновків спеціально уповноважених органів;

- згоду попереднього землекористувача (при необхідності);

- копію Положення про проведення земельного аукціону;

- умови продажу земельної ділянки (права її оренди) та проект договору купівлі-продажу земельної ділянки (права її оренди);

- інші інформаційні та обгрунтувальні матеріали і документи (у разі необхідності).

2.11 Оператор аукціону забезпечує рівні умови участі всіх заявників в аукціонах та дотримання конфіденційності інформації, що міститься в заяві.

 

                            3. Порядок подання заяв на аукціон

3.1 Для участі в аукціоні заявник - фізична особа (або її представник) чи уповноважена особа заявника - юридичної особи заповнює заяву (клопотання) Українською мовою друкованими літерами чорним шрифтом, без будь-яких виправлень.

3.2 Заява (клопотання) подається відповідно до затвердженої форми у 3-х примірниках.

3.3 Заява фізичної особи засвідчується підписом фізичної особи (або її представника). Клопотання юридичної особи засвідчується підписом керівника та печаткою юридичної особи.

3.4 При поданні заяви оператор аукціону присвоює заяві спеціальний номер, який містить інформацію про дату, коли було подано заяву, номер аукціону, на який вона подається, а також порядковий номер заявника.

3.5 В заяві заявника - фізичної особи вказується:

- прізвище, ім’я. по батькові, реквізити документа, що посвідчує особу заявника, адреса заявника.

- назва, місцезнаходження, розмір та цільове призначення земельної ділянки, хоче придбати заявник;

- згода заявника виконувати умови участі в аукціоні визначені інформаційним пакетом учасника аукціону, з яким повинен ознайомитись заявник;

- інформація про представника заявника у випадку, якщо заяву подає представник.

При поданні заяви фізична особа пред'являє паспорт або документ, що його замінює, а також документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску, а в разі потреби, і Свідоцтво про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності.

3.6 У клопотанні юридичної особи вказується:

-   повна назва, місцезнаходження та реквізити заявника;

- назва, місцезнаходження, розмір та цільове призначення земельних ділянок, які хоче придбати заявник;

- згода заявника виконувати умови аукціону, визначені інформаційним пакетом учасника аукціону, з якими повинен ознайомитись заявник.

Разом з клопотанням юридична особа подає такі документи:

- завірені власною печаткою копії установчих документів (Свідоцтво про державну реєстрацію, Довідка з ЄДРПОУ, витяг зі Статуту);

- документ, що посвідчує право уповноваженої особи на виконання дій передбачених цим Положенням;

- документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску;

- банківські реквізити.

При поданні заяви уповноважена особа заявника-юридичної особи пред’являє паспорт.

3.7 Всі дії, пов’язані із заповненням заяви на участь в аукціоні виконуються безпосередньо заявником - фізичною особою або її представником.

3.8 Всі дії щодо подання клопотання юридичною особою на участь в аукціоні виконує уповноважена особа заявника - юридичної особи.

3.9 Представником заявника - фізичної особи вважається фізична особа, яка є її законним представником та виконує від імені заявника дії, пов'язані з участю в аукціоні за її довіреністю. Представник заявника подає з заявою паспорт або документ, що його замінює та довіреність від заявника на подання заяви. Довіреність від заявника повинна бути засвідчена в нотаріальному порядку.

3.10 Уповноваженою особою заявника - юридичної особи є фізична особа, яка на підставі службових повноважень або довіреності від юридичної особи-заявника безпосередньо виконує всі дії, передбачені цим Положенням, від імені заявника.

3.11 Працівник оператора аукціону, який приймає заяви (клопотання), перевіряє

 • правильність оформлення заяви;
 • особу заявника (за документами, поданими заявником або його представником) на відповідність відомостей, указаних в заяві.

3.12 Якщо під час перевірок поданих документів не виявлено помилок та порушень, то працівник оператора аукціону, в присутності заявника (його представника або уповноваженої особи):

- реєструє заяву в книзі реєстрації заяв окремо по кожній ділянці. В книгу реєстрації заяв заноситься порядковий номер заяви, дата, прізвище, ім’я по батькові фізичної особи або уповноваженого юридичної особи, назва юридичної особи;

- засвідчує заяву підписом та відповідним штампом оператора аукціону;

- залишає в себе оформлену заяву і всі документи, представлені заявником.

3.13 При подачі заяви заявниками сплачується реєстраційний збір, а також подаються документи, які підтверджують сплату гарантійного внеску в розмірах, передбачених цим Положенням.

3.14 Особи, які подали заяву (клопотання) вносять гарантійний внесок у розмірі 10% початкової ціни об'єкта аукціону та сплачують вартість інформаційного пакета учасника аукціону. Учасник аукціону вправі придбати на аукціоні лише ті об’єкти, на які подані заяви та за які внесено гарантійний внесок і оплачено вартість інформаційного пакета учасника аукціону.

3.15 Заява не приймається та повертається заявнику разом з поданими документами для переоформлення у випадках:

- виявлення помилок;

 • відсутності на момент подання заяви документів, передбачених цим Положенням;
 • подання заяви неналежною особою.

3.16 Прийом заяв для участі в аукціоні завершується за три робочих дні до дати проведення аукціону.

3.17 Після реєстрації заяви (клопотання) заявник набуває статусу учасника аукціону.

3.18 Фізичні та юридичні особи, які зареєстровані як учасники аукціону, укладають з оператором аукціону Угоду про умови участі в аукціоні з продажу земельної ділянки або права її оренди. Зареєстрована заява (клопотання) та укладена і належним чином оформлена Угода є підставами для участі в аукціоні.

 

                            4. Порядок та умови проведення аукціону

4.1 Земельний аукціон проводиться лише при наявності не менше двох учасників на кожному лоті. За наявності лише одного учасника лот з торгів знімається.

4.2 Для участі в аукціоні учасники одержують, квитки учасників аукціону, які повинні містити такі відомості:

- номер, під яким особа бере участь в аукціоні;

- реквізити учасника торгів;

- адреси земельних ділянок, які пропонуються для продажу на аукціоні.

4.3. Аукціон проводить ліцитатор.

4.4 В день проведення аукціону здійснюється реєстрація явки учасників аукціону. Кожен учасник зобов’язаний пред’явити паспорт, квиток учасника аукціону, який одночасно є табличкою з аукціонним номером покупця і який повинен обов’язково бути повернений після закінчення торгів для повернення суми гарантійного внеску. Реєстрація починається за одну годину та закінчується за 20 хвилин до початку аукціону. Незареєстровані особи до торгів не допускаються.

4.5 Аукціон починається з оголошення ліцитатором правил проведення торгів та штрафних санкцій до учасників, що застосовуються.

4.6 По кожному винесеному на торги лоту ліцитатор оголошує назву, коротку характеристику та початкову ціну об’єкту аукціону.

4.7 Якщо в ході аукціону протягом трьох хвилин після оголошення стартової ціни учасники не виявили бажання придбати лот ліцитатор знімає об’єкт з торгів.

4.8 Учасникам, які не виявили згоди придбати об’єкт за стартову ціну, сума гарантійного внеску не повертається

4.9 У процесі торгів ліцитатор має право збільшувати ціну лише на крок, визначений замовником аукціону.

4.10 Кожен з покупців має право сповіщати про готовність купити лот двома рівноцінними способами, тобто підняти табличку з аукціонним номером, що засвідчує прийняття ціни запропонованої ліцитатором (прийняття пропозиції ціни без голосу ), або без додаткових оголошень підняти табличку і одночасно оголосити свою пропозицію стосовно ціни об'єкта, яка мусить бути більшою, ніж ціна, названа ліцитатором, мінімум на один крок аукціону,  але обов'язково кратною кроку (пропозиція ціни з голосом).

4.11 Торги починаються з оголошення ліцитатором початкової ціни лота з одночасним ударом аукціонного молотка (гонга) і, якщо хоча б один з покупців сповіщає одним з можливих способів про готовність придбати лот ліцитатор збільшує початкову ціну або ціну, запропоновану учасником торгів на розмір кроку з подальшим збільшенням ціни

4.12 Якщо ціна, запропонована з голосу одним із учасників торгів, більша за ціну, оголошену ліцитатором, то ліцитатор називає номер цього покупця і запропоновану цим покупцем ціну. Потім ліцитатор оголошує ціну, що дорівнює запропонованій покупцем ціні, збільшеній на крок торгів.

4.13 Якщо ціна запропонована з голосу одним із учасників торгів більша за ціну оголошену ліцитатором, але не кратна відповідному кроку, то ліцитатор трактує цю пропозицію як згоду покупця збільшити ціну на відповідну кількість кроків аукціону, називає номер цього покупця і запропоновану цим покупцем ціну, кратну кроку торгів.

4.14 Якщо покупець підняв табличку та оголосив ціну, меншу за оголошену ліцитатором або попереднім покупцем, то ліцитатор повторює свою ціну або ціну попереднього покупця, вважаючи піднесення таблички покупцем, що пропонував меншу ціну, як згоду прийняти ціну, яку назвав ліцитатор або попередній покупець, і тоді ліцитатор оголошує наступну ціну, збільшену у відповідності з кроком аукціону.

4.15 Мовчання покупця, що першим підніме табличку з номером після оголошення ліцитатором ціни, трактується як згода покупця на запропоновану ліцитатором ціну. Після цього ліцитатор називає номер покупця, що першим підніс табличку, і оголошує наступну ціну у відповідності з кроком аукціону.

4.16 Якщо виникає ситуація, коли після запропонованої ліцитатором ціни одночасно декілька покупців підіймають свої таблички з номерами (без голосу), то ліцитатор називає нову ціну, збільшену на крок торгів, не оголошуючи номерів покупців доти, поки будь-який з покупців не оголосить свою ціну, або ліцитатор не визначить, який з покупців підняв табличку першим при черговому збільшенні оголошеної ліцитатором ціни.

4.17 Якщо при послідовному збільшенні ціни ліцитатором одночасно декілька покупців залишають свої таблички піднятими, ліцитатор у будь-який момент, на свій розсуд, може запропонувати покупцям оголосити свої ціни і після першого оголошення одним з покупців своєї пропозиції назвати номер покупця, що оголосив цю пропозицію, а також ціну, запропоновану цим покупцем, а потім оголосити наступну ціну, збільшену на відповідний крок торгів.

4.18 Торги по лоту закінчуються з ударом молотка (гонгу) і проголошення ліцитатором слова "продано", коли ліцитатор після триразового з інтервалом в одну хвилину оголошення чергової ціни не буде запропоновано вишу ціну. Переможцем торгів визнається покупець, аукціонний номер якого ліцитатор назвав останнім, і який запропонував найвищу ціну за лот.

4.19 Після закінчення торгів по лоту ліцитатор оголошує про продаж лота, називає адресу земельної ділянки, ціну продажу, аукціонний номер переможця торгів і викликає переможця для підписання протоколу, який ведеться під час аукціону. В протокол заноситься назва лоту, початкова ціна, пропозиції учасників аукціону та результат торгів (остаточна ціна продажу, реквізити переможця). Протокол підписується також уповноваженим представником організатора аукціону. Протокол складається у 3-х примірниках, один - для переможця, другий - для ради, третій – для оператора.

4.20 Учасник торгів, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь в аукціоні. Сума, застави йому не повертається. За рішенням ліцитатора торги по цьому об’єкту можуть бути поновлені в день проведення аукціону.

4.21 В день проведення аукціону однак не пізніше трьох робочих днів після підписання протоколу, продавець і учасник - переможець земельного аукціону укладають Договір купівлі-продажу земельної ділянки або права її оренди, який посвідчується нотаріально.

4.22 Переможцю аукціону сума гарантійного внеску зараховується при подальших розрахунках.

4.23 Сума гарантійного внеску повертається всім учасникам аукціону протягом 10 банківських днів після закінчення аукціону, крім переможця, осіб, на яких накладено штраф у розмірі гарантійного внеску, та осіб, які не виявили бажання придбати об'єкти аукціону при оголошенні початкової ціни. Особи, на яких накладено штраф в розмірі частини гарантійного внеску, одержують суму гарантійного внеску з відрахованою сумою штрафу.

4.24 При поверненні коштів заявникам кошти перераховуються на власний поточний рахунок заявника, вказаний в заяві, або виплачуються фізичній особі банківською установою.

4.25 Оплата за інформаційний пакет та інші внески поверненню не підлягають.

4.26 Витяг з протоколу аукціону та Угода про умови участі в аукціоні є підставою для внесення коштів на бюджетний рахунок Вікторівської сільської ради за придбану земельну ділянку. Вартість придбаної земельної ділянки оплачується покупцем в порядку передбаченому Договором купівлі-продажу земельної ділянки або права її оренди. У випадку невнесення коштів результати аукціону по конкретному лоту анулюються, витяг з протоколу визнається таким, що втратив чинність, а сума застави не повертається особі, яка стала переможцем торгів.

4.27 За рішенням ліцитатора під час аукціонних торгів по певному лоту в залі можуть бути присутні учасники аукціону, які не беруть участі в торгах по цьому лоту, а також запрошені організатором особи, які не є учасниками аукціону.

На аукціоні можуть бути присутні й інші особи, які придбали вхідні квитки і не беруть участі у торгах по виставлених лотах. Вартість вхідного квитка визначається замовником аукціону.

4.28 Після закінчення торгів по кожному лоту ліцитатор має право оголосити перерву на 15 хвилин.

4.29 Всі дискусії та суперечки з ведення аукціону ліцитатор розв’язує безпосередньо в процесі аукціонних торгів.

4.30 Під час проведення аукціонних торгів (від моменту їх початку до завершення) по кожному окремому лоту не допускається:

- ведення розмов учасниками торгів та запрошеними особами;

 • втручання будь-яким способом в торги особами, які не заявлені в торгах по конкретному, лоту;
 • переміщення по залу торгів без дозволу ліцитатора;
 • втрата квитка учасником аукціону до закінчення терміну реєстрації;
 • неповернення квитка учасником аукціону;
 • відмова підписати протокол;
 • відмова здійснити платежі згідно з протоколом аукціону;
 • здійснення інших дій, що порушують порядок торгів.

4.31 Ліцитатор для усунення порушень та поновлення порядку має право:

 • усно попередити учасника торгів чи запрошену особу про усунення порушень, але не більше одного разу за кожний вид порушень.
 • вимагати від учасника торгів чи запрошеної особи покинути зал торгів за неодноразове (тобто два і більше разів) порушення порядку торгів;
 • не допустити торги по конкретному лоту за порушення, несумісні з подальшим веденням торгів по лоту;
 • накласти на учасника аукціону штраф у розмірі двох неоподаткованих мінімумів доходів громадян, але не більше розміру гарантійного внеску по конкретному лоту, за втрату квитка учасника торгів до закінчення моменту реєстрації, за неодноразове порушення порядку;
 • накласти на учасника торгів штраф у розмірі гарантійного внеску по конкретному лоту за відсутності згоди придбати об'єкт аукціону при оголошенні початкової ціни, відмову підписати протокол аукціону, відмову сплатити кошти згідно з протоколом, неповернення квитка учасника.

Санкції можуть застосовуватися окремо або в сукупності

 

         5. Визнання земельних аукціонів такими, то не відбулися

5.1 Земельні аукціони можуть бути визнані такими, що не відбулися, у разі:

 • відсутності учасників або ж наявності лише одного зареєстрованого учасника аукціону по виставленому лоту;
 • якщо жоден із покупців не запропонував ціну, вишу за стартову ціну земельної ділянки по лоту;
 • якщо порушено порядок проведення земельного аукціону, передбачений цим Положенням;
 • якщо є обґрунтовані підстави вважати, що серед учасників аукціону існує змова (за внутрішніми переконаннями ліцитатора або організатора аукціону).

5.2 Рішення про визнання земельного аукціону, таким що не відбувся приймає замовник аукціону, на підставі висновку аукціонної комісії, та залишає за собою право не пояснювати це рішення учасникам торгів.

 

                   6. Вступ у право власності та порядок розрахунків

                            за придбану на аукціоні земельну ділянку

6.1 Покупець набуває право власності на придбану земельну ділянку за результатами проведеного аукціону з моменту одержання Державного акту на право власності на земельну ділянку, якщо інше не передбачено Договором купівлі-продажу земельної ділянки.

6.2 Покупець набуває право оренди на земельну ділянку за результатами проведеного аукціону з моменту підписання Договору оренди, який реєструється відповідно до закону, якщо інше не передбачено Договором купівлі-продажу права оренди земельної ділянки.

6.3 Порядок здійснення розрахунків на придбану на аукціоні земельну ділянку визначається Договором купівлі-продажу земельної ділянки або права її оренди.

6.4 У разі якщо умовами проведення земельного аукціону було передбачено проведення розрахунків на придбану земельну ділянку на умовах розстрочення платежу укладання Договору купівлі продажу земельної ділянки та його нотаріального оформлення продавець може видати покупцеві Свідоцтво на право власності на землю після внесення першого платежу в розмірі 25% вартості придбаної земельної ділянки.

 

                            7. Порядок розподілу та використання коштів

                                      від проведення земельного аукціону

7.1 Кошти, які надходять на рахунки оператора аукціону від реалізації інформаційних пакетів учасників аукціону, реєстраційні внески, кошти на вхідні квитки учасника торгів на аукціон, які не беруть участі в аукціоні, суми гарантійних внесків, які не повертаються учасникам аукціонів, використовуються на покриття затрат з підготовки та проведення аукціонів, на підготовку наступних аукціонів, а також на оплату праці.

7.2 Кошти, які надходять від продажу земельних ділянок або права їх оренди, розподіляються відповідно до діючого законодавства України, безпосередньо сільською радою.

 

 

           

 

 

 Сільський голова                                                              В.В.Нечеснюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення  Вікторівської сільської ради

«Про затвердження Положення про порядок продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення та права їх оренди на конкурентних засадах
на території Вікторівської сільської ради»

 

Регуляторний орган: Вікторівська сільська рада Маньківського району Черкаської області.

                                                                                                                                     Розробник проекту рішення: Головатий В.А. – землевпорядник сільської ради.

 

Розробник аналізу регуляторного впливу: постійна комісія сільської ради з питань комунальної власності, соціально-економічного та культурного розвитку села, аграрної політики, земельних відносин, екології та  природних ресурсів. 

 

Відповідальна особа: комунальної власності, соціально-економічного та культурного розвитку села, аграрної політики, земельних відносин, екології та  природних ресурсів. 

 

Контактний телефон: (04748)75242.

 

         1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом                                     прийняття регуляторного акта

         Необхідність затвердження запропонованого проекту положення викликана тим, що реформування земельних відносин на ринкових засадах передбачає розробку адекватних організаційно-правових механізмів реалізації відповідних прав на земельні ділянки.

         Ухвалений 25 жовтня 2001 року новий Земельний кодекс України (ЗКУ) закріпив принципово нові підходи щодо регулювання земельних відносин порівняно з попередніми його редакціями.

         Зокрема, у новій редакції Земельного кодексу вперше передбачається, що одним із способів набуття у власність земельних ділянок несільськогосподарського призначення суб’єктам господарської діяльності є земельні торги. Більше того, статтею 134 ЗКУ передбачено, що земельні ділянки державної або комунальної власності, призначені для продажу суб’єктам підприємницької діяльності, підлягають продажу на конкурентних засадах (земельні торги). Відповідно до статті 135 ЗКУ земельні торги проводяться у формі аукціону. Тобто, в Україні всі земельні ділянки державної або комунальної власності, призначені для продажу та права їх оренди суб’єктам підприємницької діяльності можуть продаватися  та надаватися в оренду виключно на земельних торгах (у формі аукціонів).

                   Порядок проведення земельних торгів визначається Законом України, а саме внесеними змінами до Земельного кодексу України, в частині порядку підготовки та проведення земельних торгів (у редакції Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону» від 05.07.2012 №5077-VI), було прийнято Закони України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку державної реєстрації речових прав на земельні ділянки державної та комунальної власності у зв’язку з їх розмежуванням» (14.05.2013 №233-VII), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері земельних відносин щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок» (02.07.2013 №365-VII), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури відведення земельних ділянок» (02.07.2013 №366-VII), були внесені зміни до Законів України «Про оцінку земель» (06.10.2012 №5462-VI), «Про землеустрій» (02.07.2013 №367-VII), «Про Державний земельний кадастр» (02.07.2013 №365-VII), "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності" (14.05.2013 №233-VII) якими було внесено суттєві зміни у сферу земельних відносин органів місцевого самоврядування.

                                      2. Цілі державного регулювання

    - визначення чіткого, уніфікованого порядку продажу землі державної  власності на конкурентних засадах;

-          забезпечення прозорості прийняття рішень органів місцевого самоврядування, у питаннях розпорядження землями;

    - наповнення місцевих бюджетів.

 

                                      3. Мета та завдання регулювання

         Метою прийняття цього Положення є встановлення прозорого, чітко врегульованого порядку набуття права власності на земельні ділянки шляхом придбання таких ділянок в результаті земельного аукціону.

 

         4. Механізми та заходи досягнення задекларованої мети та завдань

         4.1. Затверджується положення «Про проведення земельних аукціонів для продажу  земельних ділянок та права їх оренди, які знаходяться в межах населених пунктів Вікторівської сільської ради».

         4.2. Визначаються загальні положення: терміни, які по тексту мають визначені значення та етапи з підготовки і проведення земельних аукціонів.

         4.3. Встановлюється порядок підготовки до проведення земельних аукціонів.

         4.4. Встановлюється порядок і термін подання заяв для участі в аукціоні.

         4.5. Регламентується порядок та умови проведення аукціону.

            

                   5. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

         Альтернативні способи досягнення встановлених цілей відсутні, оскільки відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» до повноважень органів місцевого самоврядування відноситься вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин.

Недоліки альтернативи: встановлення нового порядку продажу земель на конкурентних засадах потребує додаткового часу для погодження з певними державними структурами.

 

6. Вигоди та витрати

Вигоди

Витрати

а) покращення іміджу влади через встановлення відкритих та прозорих процедур продажу земельних ділянок в результаті земельних торгів;

б) додаткові надходження до бюджетів за рахунок внесення плати за придбані земельні ділянки.

а) витрати, пов’язані з підготовкою і проведенням аукціонів.

а) розширення можливостей для розвитку підприємницької діяльності за рахунок придбання земельних ділянок;

б) підвищення інформованості суб’єктів господарювання щодо порядку набуття права власності на земельні ділянки.

а) витрати на завдаток (гарантійний внесок);

б) витрати на придбання інформаційного пакета учасника аукціону;

в) витрати на сплату реєстраційного збору.

 

а) розвиток соціальної інфраструктури  у населеному пункті за рахунок додаткового надходження до бюджету коштів за придбані земельні ділянки.

 а) витрат відсутні

 

7. Термін дії регуляторного акта

Термін дії рішення – необмежений, але в разі прийняття змін до Законів України Положення буде приведене у відповідність до вимог земельного законодавства України.

             

          8. Показники результативності

         8.1. Кількість коштів, які надійшли до бюджетів від продажу земельних ділянок.

         8.2. Неофіційні витрати під час підготовки до аукціонів.

         8.3. Часові витрати, пов’язані з підготовкою до проведення земельних аукціонів.

         8.4. Обізнаність заявників з процедурою підготовки і проведення аукціонів.

 

 1. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися

відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

         9.1.Відстеження результативності та перегляд регуляторного акта буде здійснюватись шляхом відстеження змін у законодавстві в сфері регулювання земельних відносин.                                                                                                           Переваги обраного способу досягнення встановлених цілей:                                      - забезпечення законності земельних відносин, зокрема в частині продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення та права їх оренди на конкурентних засадах на території Вікторівської сільської ради, земель комунальної власності на земельних торгах.                                                                        9.2. Механізм і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта:                                               Проектом рішення передбачено:                                                                                      - приведення у відповідність до законодавства процедури набуття права власності на земельні ділянки комунальної власності територіальної громади на конкурентних засадах.                                                                                                                  9.3. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта:                                                                                - Основною метою прийняття регуляторного приведення у відповідність до законодавства процедури набуття права власності на земельні ділянки комунальної власності територіальної громади на конкурентних засадах.                                      9.4. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги:                                                                            Впровадження проекту рішення додаткових витрат з бюджету не потребує.                                                                                                                                          9.5. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта:                                                                                                                                            - прийняття законів або підзаконних нормативно-правових актів, якими буде змінено порядок регулювання земельних відносин.                                                             9.6. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття:                                                                      -  відстеження результативності та перегляд регуляторного акта буде здійснюватись шляхом відстеження змін у законодавстві в сфері регулювання земельних відносин;                                                                                                                            - відстеження результативності цього рішення повинно здійснюватись у порядку, визначеному ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методикою проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308.

 

 

Голова

з питань комунальної власності, соціально-

економічного та культурного розвитку села,

аграрної політики, земельних відносин,

екології та  природних ресурсів                                                   А.П.Фролов