Щотижнева інформація про стан фінансування бюджетних установ,   
      які утримуються з районного бюджету у 2015 році    
Код Галузь з початку року станом на 15.06.2015 року: з них за період з 08.06.2015 по 15.06.2015
План на рік з урахуванням План січень-травень з урахуванням Касові в тому числі: Касові видатки в тому числі:
змін змін видатки за вказаний період заробітна оплата комунальних послуг та енергоносіїв заробітна оплата комунальних послуг та енергоносіїв
      плата з нарахува плата з нарахува
      ннями ннями
10116 Державне управління 340,6 191,7 162,6 124,7 26,1 17,5 17,5 0,0
70101 Освіта 575,5 319,6 263,7 157,4 69,5 14,9 14,9 0,0
80000 Охорона здоров`я                
90412 Соціальний захист та соціальне забезпечення 44,0 31,0 22,1     0,0    
110000 Культура і мистецтво 199,4 107,8 93,2 69,5 17,5 4,1 4,1 0,0
250380 Інші субвенції 12,5 12,5 12,5          
100203 Благоустрій міст сіл селищ 176,4 152,0 116,3 8,3 2,7 0,0 0,0 0,0
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика(компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0
210000 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Усього 1 348,4 814,6 670,4 359.2 115,8 36,5 36,5 0,0