ВІКТОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 29 січня 2015 року                    № 36-2/VІ

Про сільський бюджет на 2015 рік

 

         Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада вирішила :

        

         1. Визначити на  2015 рік:

         - доходи сільського бюджету у сумі 1184972 грн.,  в тому числі доходи загального фонду сільського  бюджету у сумі 1145272 грн., спеціального фонду – 39700  грн. згідно з додатком 1 до цього рішення.

         - видатки сільського бюджету у сумі 1184972 грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету у  сумі 1145272 грн. та видатки спеціального фонду бюджету - 39700 грн.

         2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2015 рік, у тому числі по загальному фонду 1145272 грн., по спеціальному фонду - 39700 грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.

   3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі 9145 грн.

  4. Затвердити на 2015 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

 5.  Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського  бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:

         оплата праці працівників бюджетних установ;

         нарахування на заробітну плату;

         придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

         забезпечення продуктами харчування;

         оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

         поточні трансферти населенню;

         поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

6. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 100422 грн. згідно з додатком 4 до цього рішення.

7. Розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

8. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2015 рік:      до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів.

9. Відповідно до статті 23  Бюджетного кодексу України:         У межах загального обсягу бюджетних призначень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування бюджету окремо за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету сільський голова за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюється за рішенням виконавчого комітету сільської ради, погодженим з постійною комісією сільської ради з питань планування, бюджету й фінансів.

Забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету на:                                                                                                                                                                                     

       - оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;                                                                                                                                  - видатки, пов’язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими функціями тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України доручити виконавчому комітету сільської ради,  у разі необхідності, отримувати у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 11.  Додатки № 1- 4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

Сільський голова                                                                                                   Н.С.Прокопенко